Category Archives: Politics

म संसदीय सर्वोच्चता सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु

म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपको पक्षमा छु। र यसको साथै संसदीय सर्वोच्चता प्रतिको मेरो आश्था पनि मजबुत छ। यस संबन्धमा मेरो स्पष्ट धारणा यस प्रकार छ:

* प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था किन त?

  • कार्यपालिका (सरकार)लाई स्थिर र जनभावना बमोजिमको बनाउनको लागी

* प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा संसदीय सर्वोचता कसरी रहला? Continue reading म संसदीय सर्वोच्चता सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छु